คนขับรถ

ตาแก่หัวขาวคนขับรถเปิดบริสุทธิ์สาวน้อย

จมูกโด่งพองาม ริมฝีปากเรียวบาง ...