คุณผู้หญิง

ติดทหารแม้กระนั้นได้เสียวบ้านคุณผู้หญิง

ผมชื่อ “นิว” ผมเป็นคนบ้านนอก ...